Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222

Zabezpečení rizikových objektů

Zabezpečení rizikových objektůSofistikované bezpečnostní systémy nabízené společností Alkom Security, a. s. zajišťují vysoký standard bezpečnosti osob a majetku. Naše systémy využívají takové prvky technického zabezpečení, jež nejvíce eliminují bezpečnostní rizika. Jejich kvalita je ověřena předními finančními institucemi v České republice a ceněna odbornou veřejností. Profesionální řešení, dlouholetá tradice, celorepubliková působnost, využívání moderních technologií, soustavné odborné vzdělávání našich pracovníků, certitifkace jakosti dle normy ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO 14001, to vše jsou atributy, které zajišťují Alkom Security, a. s. dominantní postavení na trhu.

Zabezpečení těchto objektů není jednoduchou záležitostí technickou ani finanční. Každý objekt spadající do této kategorie by si zasloužil kvalitní integrovaný bezpečnostní systém integrující všechny druhy ochrany od technické, přes informační, režimovou až po fyzickou.

Ideální řešením je integrovaný bezpečnostní systém s trvalým monitoringem bezpečnostních i provozních událostí majících vliv na bezpečnost.

Z pohledu technického řešení bezpečnosti mohou být pro zajištění bezpečnosti těchto typů objektl využity následující bezpečnostní systémy, k nimž patří:

 • Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS
 • Kamerové systémy – CCTV
 • Systémy kontroly vstupů a vjezdů – ACS
 • Elektrická požární signalizace – EPS
 • Ozvučení budov a požární rozhlas – OZV
 • Datové sítě – DAT
 • Vstupní audio a video telefony – DOT
 • Telefonní ústředny – TÚ
 • Mechanické zábranné systémy – MZS
 • Docházkové systémy – DOCH
 • Jednotný čas – JČ

V objektech s vyššími riziky nabývá na významu i ochrana režimová, neboť instalace veškerých technických prostředků nemá význam bez dodržování základních zásad bezpečnosti definovaných v režimu. Ta je tvořena zejména souborem organizačně administrativních opatření a postupů směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro smysluplnou funkci bezpečnostního systému.

V neposlední řadě přichází ke slovu i ochrana fyzická. Je třeba si uvědomit, že i na její úrovni závisí výsledná účinnost ostatních druhů ochrany a přijatých opatření. Z důvodu možné nespolehlivosti je však také třeba uvažovat o jejím vhodném využití, kdy některé její dosavadní činnosti může zvládnout systém technické ochrany a to s daleko větší účinností. Z různých hledisek se pak jako optimální jeví kombinace technické ochrany s kvalitní fyzickou ochranou např. v podobě výjezdové služby reagující na signál zabezpečovacích systémů napojených Multifunkční dohledové centrum – PCO.

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222