Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222
Úvod Sluzby Zabezpečení informací

Zabezpečení informací

Zabezpečení informacíSoučasný vývoj ukazuje, že v oblasti bezpečnosti dochází v poslední době k výrazným kvalitativním změnám. Stále více a důrazněji se hovoří o bezpečnosti informací. Bezpečnost informací bude do budoucna mnohem důležitější, než bezpečnost movitých hodnot.

Ochrana informací může mít různou podobu zejména v závislosti na tom, kde a v jaké formě jsou informace pořizovány, uchovávány, přenášeny a likvidovány.

Zabezpečení informací je složitý komplexní proces, který v sobě zahrnuje kromě  bezpečnosti informačních systémů i personální bezpečnost, objektovou bezpečnost, fyzickou bezpečnost, ochranu utajovaných informací, požární bezpečnost.

Společnost ALKOM má mnohaleté zkušenosti se zpracováním bezpečnostních analýz a studií v oblasti zabezpečení informací a bezpečnosti informačních systémů.

Pro analýzu bezpečnosti informací jsou společností Alkom využívány normy a metodiky, jako např. ISO/IEC 27001 Systémy managementu bezpečnosti informací, ISO/IEC 27002 Soubor postupů pro management bezpečnosti informací, ISO/IEC TR 1333, Směrnice pro řízení bezpečnosti IT, aktuální legislativu ČR (např. zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) a metodiky a nejlepší praxe v oblasti řízení IT služeb (např. ITIL, CoBIT).

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222