Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222

Zabezpečení firem a institucí

Zabezpečení firem a institucíSpolečnost Alkom Security, a. s. nabízí profesionální řešení bezpečnosti.

Před zpracováním vlastního návrhu zabezpečení konkrétní organizace, firmy či úřadu vždy provádíme osobní prohlídku objektu i jeho okolí. Na základě vlastní prohlídky a konzultace požadavků zákazníka na místě si vnitřně připravíme analýzu rizikových míst a dle této analýzy navrhneme a doporučíme nejlepší řešení bezpečnosti s využitím různých technických bezpečnostních systémů a prostředků. V této fázi se snažíme uplatnit naše dlouholeté zkušenosti z oboru a tyto následně promítáme do optimálního návrhu zabezpečení a cenové nabídky.

Za vhodný postup při řešení bezpečnosti lze považovat úvodní posouzení objektů a vypracování „bezpečnostního posouzení objektu“. Kromě zpracování „bezpečnostního posouzení objektu“ lze také provést bezpečnostní studii. Při zpracování bezpečnostní studie se posuzuje současný stav zabezpečení, včetně vyhodnocení možných rizik a návrhu doporučení.

V rámci bezpečnostní studie je možné stanovit optimální návrh opatření k minimalizaci zjištěných rizik a tento rozdělit do několika etap dle priorit a finančních prostředků. Po úvodním posouzení a stanovení způsoby ochrany přichází na řadu projektování navržených bezpečnostních opatření a následně vlastní instalace. Kromě vlastní isntaalce je třeba se zaměřit také na následné služby v podobě záručního a pozáručního servisu, které zajistí trvalý a bezporuchový provoz bezpečnostního systému. Pro trvalý bezproblémový provoz je důležitou součástí služeb navazujících na dodávku bezpečnostních technologií trvalý monitoring bezpečnostních i provozních událostí majících vliv na bezpečnost.

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222