Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222
Úvod Sluzby Technologie Vyvolávací systém (VVS)

Vyvolávací systém (VVS)

Vyvolávací systém (VVS)Vyvolávací systém je systém pro automatizované odbavování velkého množství klientů. Řeší problém front klientů čekajících na obsloužení u jednotlivých přepážek. Při příchodu do čekací haly si každý klient podle agendy, kterou chce vyřídit, vyzvedne u vydávacího zařízení (tiskárna) pořadový lístek. Na tomto lístku je vytištěno jeho pořadové číslo, čas příchodu, číslo přepážky u které bude odbaven a další informace. Klient sleduje při čekání hlavní displeje v prostoru čekací haly, na kterých se zobrazují pořadová čísla klientů, kteří mají být u jednotlivých přepážek obslouženi. Současně s pořadovým číslem se na hlavním displeji zobrazí i číslo přepážky, ke které se má klient dostavit. Pořadové číslo klienta se zobrazí i na přepážkovém displeji u přepážky.

Funkce vyvolávacího systému je snadno konfigurovatelná podle agend vyřizovaných na jednotlivých přepážkách, operativní změny zařazení klientů do front k jednotlivým přepážkám je možno dělat i za provozu systému. K dispozici je celá řada statistik s údaji o průběhu pracovní směny – počet obsloužených klientů, průměrná doba obsluhy klienta, průměrná doba čekání klienta a další, podle kterých je možno statisticky vyhodnocovat průběh směny, případně hodnotit výkony pracovníků na jednotlivých přepážkách.

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222