Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222
Úvod Sluzby Technologie Kamerový systémy (CCTV)

Kamerový systémy (CCTV)

Kamerový systémy (CCTV)Kamerové systémy slouží k monitorování definovaných prostor za účelem vyhodnocení nestandardních událostí různého charakteru – neoprávněný pohyb osob mimo povolená nebo vyhrazená místa, ponechání cizích předmětů v prostoru, odebrání předmětů ze sledovaného prostoru, k detekci průniku a identifikaci cizích osob, detekci vzniku požáru, a mnoha dalších. Kamerové systémy mají význam pro zajištění důkazů, zejména v podobě obrazových materiálů, ale i zvukových nahrávek. Kamerové systémy umožňují sledovat i konkrétní definované procesy – výrobní, skladovací či např. manipulaci s ceninami u pokladen, kdy jsou tyto systémy schopny propojit záznam z kamery a výstup z pokladny, apod.. Kamerové systémy mají důležitou úlohu ve formě prevence trestné činnosti již díky samotnému označení prostoru, který je takovým systémem střežen.

V poslední době dochází k integrovanému využití kamerových systémů při rozlišování státních poznávacích značek vozidel, biometrických prvků pro identifikaci osob atd.

V souvislosti s kamerovými systémy je nutné upozornit na povinnosti provozovatele ve vztahu k ochraně osobních údajů.

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222