Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222
Úvod Sluzby Technologie Elektronická požární signalizace (EPS)

Elektronická požární signalizace (EPS)

Elektronická požární signalizace (EPS)Elektronická požární signalizace slouží ke včasnému rozpoznání příznaků požáru. Díky rychlé detekci je možné předejít nejen k případnému ohrožení na životech nebo zdraví osob, ale i ke škodám na majetku. EPS zahrnuje automatické hlásiče požáru a hlásiče ruční (tlačítka), výstupem poplachu je zvuková a optická signalizace a případně aktivace navazujících požárně-bezpečnostních zařízení (únikové východy, vzduchotechnika, odvětrání apod.) EPS je také možné připojit na Hasičský záchranný sbor nebo alternativně na Multifunkční dohledové centrum ALKOM. Veškeré naše dodávané systémy splňují požadavky zákona 133 a následné vyhlášky 246 o požární ochraně.

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222