Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222
Úvod Sluzby Servis

Servis

ServisServisní oddělení, které je součástí Multifunkčního dohledového centra – pultu centrální ochrany, zajišťuje provádění pravidelných revizí, kontrol, záručního i pozáručního servisu u instalovaných zařízení a to zpravidla na základě uzavřené servisní smlouvy, ale i bez uzavřené smlouvy poskytneme klientům, kteří se na nás obrátí, naše služby v plném rozsahu na základě objednávky a dle ceníku služeb.

Servisní činnost chápe naše firma jako trvalý nepřetržitý proces kontroly a dohledu bezpečnostních technických systémů spojený se zajištěním servisního zásahu na území celé České republiky. Standardem servisního zásahu je vysoká kvalita práce našich techniků, rychlost zásahu je zpravidla dána podmínkami dohodnutými se zákazníkem v servisní smlouvě, ale i nad její rámec.

Kvalita práce  servisního oddělení byla prověřena Inspekčním orgánem č. 4014. Na základě tohoto prověření získala společnost Alkom certifikát osvědčující schodu provedení projekce, montáže a servisu s normami ČSN EN.

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222