Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222
Úvod Sluzby Bezpečnostní studie

Bezpečnostní studie

Bezpečnostní studieBezpečnostní studie by měla být prvním dokumentem z kterého bude vrcholové vedení vycházet při řešení bezpečnosti organizace. Tento dokument může vycházet ze stávající bezpečnostní politiky organizace nebo se může stát jejím základem, pokud organizace ještě vlastní bezpečnostní politiku nevlastní.

Zpracování bezpečnostní studie má význam u všech typů organizací, přičemž nezáleží na velikosti organizace, počtu zaměstnanců, obratu nebo jiných kritériích.

Bezpečnostní studie řeší zejména posouzení stávajícího stavu ochrany, zhodnocení aktiv organizace a vyvození možných opatření a návrhů řešení bezpečnosti, při nichž se uplatňuje kombinace prvků technické, fyzické, režimové, personální a informační ochrany.

Z tohoto pohledu je důležitý zejména komplexní přístup systémového integrátora, který dokáže všechny druhy ochrany posoudit ve vzájemných vazbách a následně je schopen tyto při návrhu řešení kombinovat tak, aby vytvořil optimální integrovaný bezpečnostní systém organizace.

A právě zde se uplatní komplexní přístup firmy Alkom k bezpečnosti zahrnující komplexní posouzení organizace včetně analýzy rizik, návrhu možných opatření a finanční rozvahy.

Nenabízíme instalaci jednotlivých komponentů, nabízíme komplexní řešení bezpečnosti.

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222