Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222
Úvod Sluzby Bezpečnostní screening

Bezpečnostní screening

Nutnost řešit otázky informační bezpečnosti již dnes patří k obecným a nikým nezpochybňovaným faktům. Zodpovědní pracovníci jsou ve zvýšené míře postaveni před problémy, jako jsou útoky z internetu, viry a trojské koně, úniky důvěrných dat, ochrana osobních údajů nebo legálnost SW.

Informační bezpečnost je však stejně jako samotné informační a komunikační technologie oblastí, kterou je v plné šíři takřka nemožné obsáhnout. Její řešení pak vyžaduje znát odpovědi na řadu zásadních otázek:

  • Jaký je aktuální stav informační bezpečnosti?
  • Které oblasti představují zvýšené riziko pro podnikání?
  • S čím při budování bezpečnosti informačních a komunikačních technologií začít?
  • Které oblasti bezpečnosti věnovat největší pozornost?
  • Kam směřovat, často omezené, finanční prostředky tak, aby jejich využití bylo maximálně efektivní?

Získání odpovědí na tyto otázky Vám umožní stanovit při budování informační bezpečnosti správné cíle a definovat účinnou strategii pro jejich dosažení.

Bezpečnostní screening organizace (BSO) doplňuje komplexní nabídku bezpečnostního poradenství společnosti Alkom security, a.s. tím, že představuje nezávislou a ucelenou sadu auditů, kontrol a testů, s jejichž pomocí v poměrně krátkém čase identifikujeme aktuální stav informační bezpečnosti, určíme problematické oblasti a navrhneme možný další postup řešení informační bezpečnosti organizace. Naší výhodou je přitom zcela nezávislý pohled na oblast informační bezpečnosti organizace a to zcela jinou optikou než, jak ji většinou vnímá samotné oddělení IT či externí dodavatel IT technologií.

Mezi hlavní přínosy bezpečnostního screeningu organizace patří:

  • Jasné a rychlé stanovení aktuální úrovně informační bezpečnosti organizace.
  • Určení nejvíce rizikových oblastí, na které je třeba se zaměřit nejdříve.
  • Jasné určení dalšího směru systematického a efektivního řešení této problematiky v organizaci.
  • Pokrytí největších rizik přináší zpravidla velmi rychlé a významné zvýšení úrovně informační bezpečnosti organizace.
  • Použití osvědčených a široce používaných norem, metodik a doporučení zaručuje univerzálnost daného řešení a možnost jednoduchého navázání dalšími aktivitami.

V rámci bezpečnostního screeningu organizace jsou využívány normy a metodiky, jako např. ISO/IEC 27001 Systémy managementu bezpečnosti informací, ISO/IEC 27002 Soubor postupů pro management bezpečnosti informací, ISO/IEC TR 1333, Směrnice pro řízení bezpečnosti IT, aktuální legislativu ČR (např. zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) a metodiky a nejlepší praxe v oblasti řízení IT služeb (např. ITIL, CoBIT).

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222