Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222

Výhody napojení

Výhody napojeníMultifunkční dohledové centrum Alkom je schopno zákazníkům zajistit širokou nabídku komplexních služeb, k jejichž výhodám patří zejména:

 • jednotnost napojení – dohled nad všemi objekty zákazníka
 • kvalita a odbornost personálu
 • kvalita technického řešení připojení objektů
 • komplexnost bezpečnostních, servisních a provozních služeb
 • integrované servisní centrum
 • zefektivnění servisních činností – pomocí dálkového dohledu ústředen EZS
 • jednotné telefonní číslo v rámci celé České republiky – 12726
 • jednotná odezva v případě krizové situace
 • hot line technická pomoc 24 hod. denně
 • stanovení a kontrolování kvalitativních parametrů pro zásahové skupiny v celé ČR
 • vedení a aktualizace pomocných evidencí včetně centrální evidence požadavků klienta
 • kvalita zpracování a archivace informací a evidencí včetně jejich ochrany
 • sledování technologických procesů
 • standardizace bezpečnostních režimových opatření
 • splnění podmínek certifikace zařízení v rámci EU za podmínek normy ČSN ISO/IEC 17799 „Postupy pro
  řízení informační bezpečnosti“
 • zabezpečení datových uzlů, serverů a datových sítí
 • snížení podílu lidského činitele v oblasti bezpečnostních technologií
 • snížení nákladů na realizaci bezpečnostních opatření
 • zvýšení znalostí a schopností při obsluze bezpečnostních systémů
 • možnost integrace i dalších technologií jako např. EPS, ACS, WAN, LAN sítě,…
 • zlepšení komunikace, která bude probíhat dle předem připraveného scénáře
 • spojení na oficiální linky pomoci
 • spolupráce s bezpečnostními složkami státu (policie)
 • kvalitní zabezpečení vlastního pracoviště
 • fungování záložního pracoviště na jiném místě pro případ krizové události

Na závěr je důležité zmínit kvalitu poskytovaných služeb podloženou certifikací. Firma ALKOM disponuje certifikátem Certifikačního institutu České asociace pojišťoven, certifikací dle norem ISO v oblasti managementu jakosti, ochrany životního prostředí, BOZP a managementu bezpečnosti informačních systémů, dále certifikaci Inspekčního orgánu Asociace technických bezpečnostních služeb dle požadavků norem EU a v neposlední řadě je firma prověřená NBÚ na stupeň Důvěrné.

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222