Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222

Napojení EZS

Standardní elektrická zabezpečovací signalizace (PZTS – EZS) zakončená sirénou nebo signalizací na Vašem mobilním telefonu prostřednictvím zabudovaného komunikátoru se v praktickém životě stávají stále méně a méně praktické. Samotné sirény zloději často velmi snadno zneškodní, často i spuštěný alarm nevzbudí v okolí žádný zájem a přijatý signál o neoprávněném vniknutí do objektu v průběhu obchodního jednání daleko od domova nebo dokonce v zahraničí na dovolené, Vám nezajistí plnohodnotnou ochranu Vašeho majetku.

Proto Vám nabízíme napojení Vaší PZTS na moderní multifunkční dohledové centrum – pult centralizované ochrany Alkom (MDC-PCO). Na tomto pracovišti jsou všechny připojené objekty monitorovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 365 (366) dní v roce. Zajišťován je pravidelný servis a údržba a v případě neoprávněného vniknutí do objektu je okamžitě vysíláno na místo výjezdové vozidlo.

Jaký dojezdový čas lze zajistit a smluvně pod sankcí garantovat? Zásah agentury při signálu vloupání či přepadení v čase a za cenu u středně velkého objektu uvádíme níže:

  • do 3 minut: ostraha trvale na místě 24/7/365, cena měsíčně cca. 60-108.000,- Kč za pracovníka ostrahy u objektu
  • do 5 minut: stanoviště zásahového ostraha vozidlo, nebo vrátnice 24/7/365 v dosahu dojezdu či doběhu do 3-4 minut, cena 10-20.000,- Kč
  • do 10 minut: zásahové vozidlo vyčleněně na malou lokalitu, cena 7-10.000,- Kč
  • do 20 minut: zásahové vozidlo vyčleněně na menší lokalitu, cena 3-7.000,- Kč
  • čas negarantován, výjezd se uskuteční dle smlouvy a neprodleně se vyšle zásahové vozidlo, cena 500-3000,- Kč.

Všem zákazníkům, kteří vlastní nebo provozují více objektů na celém území České republiky, nabízíme možnost mít neustále přehled o všech svých objektech, a to centrálně na jednom místě, u jedné bezpečnostní společnosti, odkud pak může dostávat jednotný a ucelený přehled o bezpečnostní situaci a všech sledovaných událostech a stavech.

Máte-li zájem o podrobnější informace k fungování celého systému, obraťte se na nás.
Napojení EZS

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222