Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222

Napojení EZS

Napojení EZSStandardní elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) zakončené sirénou nebo v lepším případě signalizací na Vašem mobilním telefonu prostřednictvím zabudovaného komunikátoru se v praktickém životě stávají stále méně a méně praktické. Samotné sirény zloději  často velmi snadno zneškodní, často i spuštěný alarm nevzbudí v okolí žádný zájem a přijatý signál o neoprávněném vniknutí do objektu v průběhu obchodního jednání daleko od domova nebo dokonce v zahraničí na dovolené, Vám nezajistí plnohodnotnou ochranu Vašeho majetku.

Proto Vám nabízíme napojení Vaší EZS na moderní multifunkční dohledové centrum – pult centralizované ochrany Alkom (MDC-PCO). Na tomto pracovišti jsou všechny připojené objekty monitorovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 365 (366) dní v roce, zajišťován pravidelný servis a údržba a v případě neoprávněného vniknutí do objektu je okamžitě vysíláno na místo výjezdové vozidlo.

Všem zákazníkům, kteří vlastní nebo provozují více objektů na celém území České republiky, nabízíme možnost mít neustále přehled o všech svých objektech, a to centrálně na jednom místě, u jedné bezpečnostní společnosti, odkud pak může dostávat jednotný a ucelený přehled o bezpečnostní situaci a všech sledovaných událostech a stavech.

Máte-li zájem o podrobnější informace k fungování celého systému, obraťte se na nás.

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222