Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222
Úvod Dálkový monitoring (PCO – ARC)

Dálkový monitoring (PCO – ARC)

Dálkový monitoring (PCO)Firma ALKOM poskytuje komplexní služby Multifunkčního dohledového centra (dále jen MDC), které bylo vybudováno na základě požadavků největšího zákazníka firmy ALKOM, kterým je Česká pošta. Činnost MDC vhodně doplňuje zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany osob, majetku, efektivního monitoringu, dohledu, servisu, přenosu informací, ochrany dat a osobních údajů, řešení krizových situací, havárií vody, plynu, výpadků elektřiny.

Z hlediska rozsahu činností požadovaných klienty, bylo vybudováno v České republice zcela ojedinělé a moderní MDC, které je schopné tyto služby bez problémů zajistit. Činnost tohoto moderního MDC byla zahájena na podzim roku 2003 a neustále se rozvíjí. MDC zajišťuje bezpečnostní a servisní monitoring pro objekty na území celé České republiky.

Certifikát 50518Společnost Alkom Security, a.s.jako první společnost v ČR v těchto dnech získala CERTIFIKÁT DOHLEDOVÉHO A POPLACHOVÉHO PŘIJÍMACÍHO CENTRA potvrzující, že plní všechny tři části normy ČSN EN 50518:2014. Tato náročná certifikace garantuje dodržení všech požadavků z hlediska umístění, stavební odolnosti, výkonnosti, spolehlivosti, postupů i požadavků na provoz a odbornou způsobilost dispečerů. V neposlední řadě toto pracoviště osvědčují i výsledky a historie provozu dispečinku.

Společnost Alkom Security, a.s.již 25 působí v oblasti technického zabezpečení proti loupežím nejen ve finančních institucích. V roce 2015 toto certifikované pracoviště ARC řešilo 52% všech případů loupeží ve finančních institucích České Republiky. V této kategorii trestné činnosti došlo od roku 2005 do roku 2015 ke snížení případů z 182 na 27, ale také ke zvýšení objasněnosti ze 40% na 80% a čtrnáctinásobnému snížení škod. Mezi klienty společnosti patří 10.000 objektů. Například Česká pošta, s.p., bankovní domy a instituce, pojišťovny, obchodní řetězce, lékárny, areály ale i firmy, rodinné domy a byty po celé ČR.

Karel Malínský, ředitel MDC

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222