Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222

Prohlášení společnosti Alkom Security

Společnost Alkom Security, a.s. vítá skutečnost, že nezávislé soudy velmi rychle a objektivně rozhodují o desítkách porušení smluv Českou poštou, s.p. a Českou poštou Security, s.r.o.

Porušení smluv a písemných pokynů konkrétními pracovníky těchto organizací vedlo nejen ke značným škodám, ale dokonce i k nezabezpečení některých poboček pošt, kde došlo bohužel i k vraždě vedoucí pošty.

Vedení společnosti Alkom Security, a.s. také vítá nezávislé posouzení křivého obvinění od pracovníků České pošty, s.p. a České pošty Security, s.r.o., které má za cíl zakrýt vnitřní problémy některých vedoucích pracovníků na poště. Důvodem je odmítnutí korupčních požadavků některých pracovníků pošty a odstranění firmy Alkom z pošty z důvodů, které budou sděleny v rámci dalšího řízení.

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222