Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222

Naše služby pro zabezpečení škol

Společnost Alkom se velice úspěšně zapojila do činnosti v rámci posílení zabezpečení objektů škol a školek. Realizovali jsme již několik instalací a bezpečnostních auditů. Činnosti jsou v souladu s normou jak ČSN EN 50131 tak i ČSN 73 4400 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení.

Pro kvalitnější zpracování bezpečnostní analýzy a posouzení spolupracujeme i s Asociací bezpečná škola. To znamená, že pokud projeví daná škola zájem je proveden i audit tímto nezávislým subjektem.

Jako jedna s posledních byla takto provedena analýza – bezpečnostní posouzení a následná realizace opatření na objektu Obchodní akademie Holešovice. Systém byl realizován včetně následného ověření a školení jak učitelů, tak i žáků přímo Asociací bezpečná škola.

V případě zájmu o tyto služby nás neváhejte kontaktovat

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222