Komplexní profesionální zabezpečení, od roku 1991
Servis slaboproudých a bezpečnostních systémů
Dálkový dohled na Multifunkčním dohledovém centru PCO
Volejte 242 490 222

GDPR a CCTV v roce 2018

V roce 2018 nás čekají různé změny zákonů. Pro nás i Vás – uživatele systémů CCTV – je to  zejména nová legislativa plně platná od května 2018 v oblasti ochrany osobních údajů nazývaná GDPR (anglicky General Data Protection Regulation). Již nějakou dobu se na tuto oblast připravujeme, abychom k tomuto datu byli plně schopni Vám vyjít vstříc u systémů CCTV. Již nyní je celkem jasné, že vznikne povinnost pro právnické osoby (a to i pro různá družstva a sdružení vlastníků) mít zajištěn smluvně pravidelný servis na zařízení CCTV (záznamy kamer). Bude nutné prokazatelně (záznamem) pravidelně kontrolovat všechna nastavení a funkčnost systému. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, pokud jste tak ještě neučinili, uzavřít s námi servisní smlouvu na zařízení CCTV a nastavit pravidelný interval kontrol těchto zařízení. Právě nyní je správná doba se této problematice plně věnovat. V případě zájmu kontaktujte prosím naše servisní oddělení či obchodní oddělení.

© Copyright ALKOM Security a.s. 2006
V Holešovičkách 10, Praha 8, tel. 242 490 222